O nás

Vína z najsevernejších slovenských vinohradníckych honov…

ZAČIATKY

Pestovaním viniča hroznorodého sme sa začali zaoberať v roku 1995. V tom čase sme obrábali značne zdevastovaný kus vinice v pôvodne židovskej časti vinohradu, vo vinohradníckom hone Viničná hora. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia tam bola vysadená odroda Muller-Thurgau.

V roku 1998 sme uvedenú časť vinohradu odkúpili od potomkov pôvodných majiteľov. V tom čase sme si prenajímali aj riadky s odrodami Tramín červený, Svätovavrinecké a Iršaj oliver.

V roku 2000 sme vysadili naše prvé sadenice. Voľba padla na Rizling vlašský, ktorý v roku 2003 priniesol prvú „panenskú“ úrodu.

Cabernet Sauvignon
Gečová prvý rok

GEČOVÁ

V roku 2003 padlo ďalšie rozhodnutie o založení nového vinohradu v časti brekovského chotára s názvom Gečová. Tento vinohrad bol založený s nasledovnou odrodovou skladbou: Frankovka modrá, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Sauvignon blanc.

V roku 2006 sme sa dočkali panenskéj úrody. Práve v tomto výnimočnom ročníku nám Frankovka a Chardonnay priniesli kvalitné úrody s cukornatosťami 23°NM, Cabernet Sauvignon 19,5°NM. Panenské vína boli ozdobou našej pivnice.

ÚSPECHY NAŠICH VÍN

Od roku 2006 sa s našimi vínami pravidene zúčastňujeme na súťažiach a výstavách vín. Pravidelne sme účastníkmi súťaže a výstavy TOKAJ, VÍNO BOJNICE, VINUM SUPERBUM, MUVINA a iné. Našim najväčším úspechom je zlatá medaila na medzinárodnej súťaži vín MUVINA 2014 za víno Sauvignon 2012, bobuľový výber.